Hållbarhet och Uppförandekod

SAB Elteknik har ett aktivt hållbarhetsarbete och en genomtänkt uppförandekod. Vi vill göra positiv skillnad i våra kundrelationer och för miljön i stort.

SAB Elteknik ingår i koncernen Addtech och tillsammans med våra systerföretag vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi stödjer de tio grundläggande principerna inom FN:s Global Compact och utgår ifrån internationella grundläggande konventioner både i vår egen uppförandekod och uppförandekoden för våra leverantörer.


Konkreta åtgärder

Frågor om hållbarhet och ansvar ska genomsyra allt vi gör. Några konkreta exempel på vad detta resulterar i:


  • Optimerad logistik med minskade transporter och lägre CO2-utsläpp. Vårt nya huvudkontor i Varberg har en strategiskt bra placering som minskar vår miljöpåverkan.

  • Gröna transporter. Vi väljer tåg framför flyg och byter ut dieselbilar till nya el-hybridbilar. Vi reser inte mer än vad som behövs. Vi besöker gärna våra kunder, men idag har vi också många webbmöten som sparar tid och har en positiv klimatpåverkan.


  • Grön produktutveckling. I samarbete med våra leverantörer strävar vi efter att förbättra produkternas miljöprofil och minska deras klimatpåverkan.

  • Socialt ansvar. SAB Elteknik väljer ut sina leverantörer och samarbetspartners med omsorg. Vi vill göra etiskt bra affärer och ta socialt ansvar som bidrar till en bättre värld.


Vi följer Addtechs uppförandekoder

Uppförandekod >

Uppförandekod för leverantörer >

Global Compact

Kontakta oss för mer information!