Smart finansiering av dina maskiner och annan utrustning

Genom SAB Eltekniks samarbete med Ikano Bank kan du hyra eller leasa din utrustning.

Det finns många fördelar med att hyra eller leasa:

  • Bättre likviditet
  • Inget krav på kontantinsats
  • Förenklad budgetering och bokföring (utrustningen behöver inte tas med i balansräkningen)
  • Betalar bara för användandet – inte ägandet
  • Möjlighet att uppgradera till senast utvecklad utrustning
  • Kan behålla eller öka låneutrymmet hos er bank
  • Hyra innebär att ni slipper äga gammal utrustning som ni sedan måste sälja


Kontakta oss för mer information!