Visselblåsarfunktion

SAB Elteknik AB strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av våra verksamheter. Vi erbjuder därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. För att garantera anonymitet för den som blåser i visslan använder vi en extern partner, Whistle B.


Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion. Där finns mer information på ett flertal språk: 


https://report.whistleb.com/sv/addtech