LCI-400 från MADE

Kabelidentifiering och fasidentifiering på kabel under drift.

LCI-400 är avsett för snabb identifiering av spänningsförande kabel som man avser utföra arbete på samt identifiering av faserna inuti kabeln. Instrumentet eliminerar risken för att av misstag öppna en högspänningskabel. LCI-400 visar även fasrotationen. 


Instrumentet kopplas in mellan 3 faser, 2 faser eller mellan fas och neutral vilket förenklar inkoppling av instrumentet i kunds fastighet. Instrumentet drar en komplex ström nedströms så att kabel kan identifieras hela vägen uppströms genom mätare och transformator. Man kan till exempel identifiera en mellanspänningskabel genom att koppla in sig på lågspänningssidan i en station.

Nyhet_LCI-400

Kontakta oss för mer information!

Behöver du hjälp?

Stäng

Har du en fråga?

Fyll I formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.