Så upptäcks och lokaliseras högimpedansfel (HI-fel) i elnätet

Högimpedansfel (HI-fel) i elnätet kännetecknas av högohmiga anslutningar som vanligtvis uppstår mellan en strömförande ledare och en jordpotential, såsom jord, vegetation eller en annan strömförande ledare.

Dessa fel ger låga felströmmar som ofta faller under detektionströskeln för konventionella skyddssystem. HI-fel kan utgöra betydande säkerhetsrisker, inklusive risk för brand och långvarig exponering för strömförande ledare samt kan orsaka intermittenta störningar i strömförsörjningen.


Utmaningar med konventionella system och detta fenomen

Traditionella metoder för att upptäcka HI-fel är beroende av enheter som reläer och FPI (Fault Passage Indicators). Dessa system står dock inför flera utmaningar när de hanterar HI-fel. De låga strömnivåerna i samband med HI-fel upptäcks sällan av konventionella system som är utformade för att identifiera högströmsfel. Detta gör HI-fel särskilt svårupptäckta. Dessutom kan HI-fel försvinna med tiden eller under återinkoppling vilket inte lämnar några spårbara markörer. Detta intermittenta beteende komplicerar feldetekteringsprocessen. 


Konventionella system saknar också den precision som krävs för att exakt lokalisera HI-fel. Underhållspersonal kan ofta inte fastställa den exakta felplatsen, vilket leder till omfattande och kostsamma inspektionsinsatser. Att förbättra noggrannheten hos traditionella system skulle kräva att avståndet mellan FPI:er minskas, vilket inte är ekonomiskt genomförbart i de flesta fall om inte kretsen matar kritisk infrastruktur.


Safegrids fördelar

Safegrid tar itu med begränsningarna hos konventionella system med en banbrytande lösning som förbättrar upptäckten och lokaliseringen av HI-fel. Safegrids Intelligent Grid System® (IGS) använder sensorer och avancerad molnbaserad analys för att kontinuerligt övervaka och analysera näthändelser. Systemet använder GPS-tidssynkronisering för att exakt lokalisera fel och proprietära algoritmer för att klassificera dem efter typ och svårighetsgrad.


En viktig fördel med Safegrids tillvägagångssätt är dess transientbaserade detektionstekniker, som gör att systemet kan identifiera HI-fel genom de snabba transientsignaler som genereras av felhändelser. Denna metod ger en högre känslighet för svagströmsfel jämfört med traditionella system. Integrationen av exakt GPS-data gör det möjligt för Safegrids system att leverera exakta felkoordinater. Detta tillåter underhållspersonal att inspektera ett specifikt och begränsat område, vilket avsevärt ökar chanserna att hitta och åtgärda felet omgående.


Safegrids övervakningsmöjligheter i realtid, som underlättas av GridGuardian®-systemet, erbjuder en robust lösning för näthantering. GridGuardian® tillhandahåller ett molnbaserat övervakningssystem i realtid som visar och lokaliserar händelser i elnätet med hjälp av användarvänliga webb- och mobilgränssnitt. Omedelbara SMS- och e-postvarningar ger åtgärdbar information om feltyper och platser, vilket underlättar snabba svarstider. Den sömlösa integrationen av avancerade sensorer, såsom Grayfox® och Grayhawk®, säkerställer omfattande övervakning och exakt dataöverföring via mobilnätverket


Slutsats

Safegrids innovativa tillvägagångssätt för att upptäcka och lokalisera högimpedansfel erbjuder en betydande förbättring jämfört med konventionella system. Genom att utnyttja transientbaserad detektering och avancerad sensorteknik förbättrar Safegrid noggrannheten och effektiviteten av feldetektering, vilket säkerställer bättre motståndskraft i nätet och minskade underhållskostnader. Denna proaktiva lösning minskar inte bara riskerna förknippade med HI-fel utan bidrar också till en mer pålitlig och säkrare elnätsinfrastruktur.

Safegrid-SAB-Elteknik

Vill du ha mer information eller produktrådgivning? Ring 0340-20 33 00 eller fyll i formuläret.