Safegrid och SAB Elteknik är samarbetspartners

Tack vare vårt partnerskap med Safegrid kan vi erbjuda intelligenta övervakningssystem för nätägare. Med systemen kan nätägare övervaka, förutse och förebygga fel i sina MSP-nätverk samt förbättra MSP-nätets funktion.

Safegrid består av tre delar där två av delarna är smarta sensorer (Grayfox för kabel och Grayhawk för luftledning) som snabbt och enkelt kan installeras under drift och som direkt vid installation kopplar upp sig själva till del tre som är en molnbaserad mjukvara (Grid Guardian) med AI/Maskininlärning för analys och övervakning i realtid. 


Fel kan direkt identifieras och nu även klassificeras så att personal omedelbart efter avisering kan bege sig till felet. Sensorerna är uppkopplade med GPS och via GSM och strategiskt utplacerade i nätet för bästa täckning. Mätdata från sensorerna samlas in i realtid och i MHz. Vid fel analyserar mjukvaran transienterna och kategoriserar samt triangulerar felet med hög noggrannhet. 


Tänk dig ett scenario där jourpersonal vid fel får en omedelbar sms-avisering där felet inte bara presenteras i kartunderlag med en noggrannhet bättre än 100 m, utan du får även veta vad det är för fel så att rätt utrustning kan medtas.

Safegrid SAB Elteknik

Vill du veta mer om Safegrids produkter? Ring 0340-20 33 00 eller fyll i formuläret.