Kabelavskjutningsdon CSG-21

For English see further down:


Kabelavskjutningsdon CSG-21 är avsedd att leverera högsta möjliga personsäkerhet när en kraftkabel behöver klippas av. CSG-21 skjuter in en kniv i kabeln med hjälp av en krutladdning. Avtryckaren aktiveras via ett långt dragsnöre som gör att användaren kan ställa sig på säkert avstånd skyddad från kabeln. Kniven orsakar en kortslutning när den skjuts in i kabeln och skulle kabeln vara i drift så skyddas användaren från ljusbågen.


 En fördel med att använda ett krutladdat kabelavskjutningsdon är den höga hastigheten vid en kortslutning och hastigheten är det som begränsar effekten av en eventuell ljusbåge där man minimerar den energi som byggs upp framförallt på lågspänning med hög last och stora säkringar.


 Kabelavskjutningsdonet bygger på en modifierad slaktmask från Blitz-Kerner och alla delar för modifieringen så som mynning, knivar, slagstift, kabelklämmor och jordning tillverkas lokalt i Sverige och lagerhålls av SAB Elteknik i Varberg.


 SAB Elteknik bygger själva kabelavskjutningsdonen i Varberg där vi även sköter service och underhåll.


Fördelar med CSG-21:


 • Avtryckaren är roterbar 360 grader, så att man kan avlägsna sig åt valfritt håll.
 • Backar för mindre kabel medföljer så CSG-21 klarar av kablar från 20-110 mm i diameter.
 • CSG-21 kommer med en 50 mm² Cu jordningskabel som ansluts med en Pfisterer snabbkoppling för extra personsäkerhet
 • Kabelavskjutningsdonet använder 9mm krutladdningar från Blitz-Kerner som är enkla att få tag i och ger en låg driftkostnad
 • Levereras i en robust träväska komplett med kniv, patroner, backar för mindre kabel, jordningskabel och manual
 • Vakuumgjuten inredning i väskan håller alla delar på plats under transport


CSG-21 är en uppgraderad version av MP-213.

Om ni redan har en MP-213, ta kontakt med oss om att få den uppgraderad.


Bruksanvisning och broschyr:

SAB Bruksanvsning Kabelavskjut PRINT

SAB Kabelavskjutningsdon CSG21


Cable Spiking Gun CSG-21

 Our cable spiking gun CSG-21 is intended to deliver the highest personal safety for electricians who needs to cut a power cable. CSG-21 shoots a knife into the cable using a powder cartridge. The trigger is activated by a long rope and allows for operation from safe distance protected from the cable. Once fired into the cable the knife creates a short cut and if the cable is still in operation the operator is protected from the arc flash.


 The advantage of using a cable spiking gun with powder cartridge is the high speed of short circuit. High speed means that the energy created in the arc flash is limited and especially on low voltage cables with high loads and big fuses.


 The cable spiking gun is built around a modified bolt stunner from Blitz-Kerner. All modified parts such as the cable clamps, hammer, mouth and knifes are manufactured locally in Sweden and all spare parts are stocked at SAB Elteknik in Varberg.   


 SAB Elteknik is building these cable spiking guns locally in Varberg, Sweden, and we also have maintenance and repair at our facility.


Features of CSG-21:


 • Trigger assembly rotates 360 degrees and allows operator to move in any direction
 • Adapters for small diameter cables are included and allows for use on cable from 20 to 110 mm in diameter.
 • CSG-21 is delivered with a 50 mm² Cu earthing cable that is fixed with a Pfisterer quick connection for extra personal safety
 • The cable spiking gun uses 9mm powder cartridges from Blitz-Kerner and they are easy to find with low operating cost
 • Delivered in a robust wooden case complete including knifes, 50 cartridges, adapters for smaller cables, earthing cable and operating manual
 • Vacuum molded interior keeps everything in place during transport


English broschure:

SAB Kabelavskjutningsdon CSG21 ENG


sab nre nrmodellspecvikt, kg
60MP21301
E1661980
Kabelavskjutningsdon CSG-21 inkl. patroner
20-110 mm
kabeldiameter
15,0
60MP21310
E1661981
Patroner till CSG-21, 50 pack färg röd

0,1
60MP21320
Kniv till avskjutningdon CSG-21

Behöver du hjälp?

Stäng

Har du en fråga?

Fyll I formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.