Metallsökare allmän fakta

Metallsökare finns i många olika varianter av skiftande kvalitet och pris och används i många helt skilda verksamhetsområden som arkeologi, industri, hobby, säkerhet.

Våra metallsökare används primärt för att finna järn, gjutjärn, mässing eller andra metallföremål under marken. Brunnslock, däckslar som finns under asfalt eller är täckta av sand, jord eller gräs. Avstängningsventiler till vattenledningar, polygonpunkter, tomtgränsrör, pk spik mm. är alla exempel på föremål som är lämpliga att detektera med våra metallsökare.

Det absolut känsligaste och mest robusta instrument för detta är en ferromagnetisk sökare. Denna sökare kan endast detektera järn, gjutjärn och stålföremål som är magnetiska. Instrumentet detekterar permanenta magnetfält som är skapade av jordmagnetfältet. Två känsliga magnetfältsensorer används mekaniskt skilda från varandra och utbalanserade för att inte reagera på jordens magnetfält. Kommer däremot den ena sensorn nära ett magnetfält från exempelvis ett gränsrör, skapas en skillnadssignal som förstärks och kan avlyssnas av användaren. Gränsrör och brunnslock kan detekteras ner till flera meters djup och med stor precision. Det mekaniska utförandet av instrumentet ser ofta ut som en käpp eller stav som lätt kan stickas ner i en snödriva eller under vatten för att leta efter järnföremål. Exempel på instrument av denna typ är GA-52Cx & GA-92XTd.

Konventionella metallsökare har istället en konstruktion med en antenn som genererar ett magnetfält och en antenn som fångar upp magnetfältet. De båda antennerna sitter i samma hölje (ofta en rund platta) och när denna platta kommer nära ett yttre metalliskt föremål påverkar detta balansen mellan de två antennerna och skapar en detekterbar skillnadssignal som förstärks och kan avlyssnas i en högtalare eller på ett visarinstrument. Dessa instruments känslighet för metallföremål kan variera kraftigt och enklare modeller lämpar sig bäst för att detektera stora föremål som brunnslock och däckslar som ej ligger för djupt ner i marken. Exempel på instrument av denna typ är RD312.

Behöver du hjälp?

Stäng

Har du en fråga?

Fyll I formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.