Allmän fakta om kabelsökare

De flesta kabel/ledningssökare är baserade på elektromagnetisk sökning. Principen för elektromagnetisk sökning är att med hjälp av en sändare skapa ett magnetiskt växelfält runt en metallisk ledare, kabel eller vattenledning liggandes under marken och vars läge kan bestämmas noggrant med hjälp av en mottagare från markytan. Denna metod för att detektera nedgrävda ledningar och kabelsystem är allmänt accepterad som standard.

De flesta av våra kabelsökare har också egenskapen att de kan användas för att upptäcka ”naturliga” växelmagnetfält kring kablar. Med enbart mottagaren kan man då upptäcka en stor del av alla nedgrävda kablar. Vi kallar detta för ”passiv” sökning och de magnetfält som detekteras är 50-Hz fält som genereras då det går ström i t.ex en elkabel eller VLF-radio signaler som reflekteras från både strömsatta och obelastade kablar som telekablar och kabeltv-nät.

Att använda elektromagnetisk sökning är både enkelt och svårt på samma gång. Instrumenten är förhållandevis enkla att använda och man behöver heller inte ha fysisk kontakt med den kabel man vill sända på. Svårigheten är att det finns många kablar/ledningar i marken och det kan vara besvärligt att följa rätt kabel.

Elektromagnetisk sökning kombinerar många fördelar och möjligheter för att erhålla information från "under marken" men den detekterar dock inte direkt icke-metalliska ledningar som vattenledningar av plast och betong. En lösning för att finna dessa ledningar är att lägga ner en s.k. spårlina ovanför plastledningen i samband med installationen. En annan möjlighet är att använda en liten sändarsond, som förs in i ledningen med en glasfiberstav och detekteras från marken med en mottagare.

Ett annat söksätt är att använda radarteknik med en markradar (GPR), en metod som traditionellt använts för geologiska undersökningar. En markradar kan detektera både plast/betong/metalledningar men resultaten kan vara svårtolkade för en ovan användare och utrustningen är mindre praktisk att använda.


Lathund för kabelsökning med CAT4+ och RD7100:

Lathund kabelsökning CAT4+RD7100

Behöver du hjälp?

Stäng

Har du en fråga?

Fyll I formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.