Ett lyft för fiberanslutning i tätbebyggda områden

Nu har SLL Energi & Infrastruktur använt RT 100 i några månader. Det är dags att utvärdera maskinen som levererades av SAB Elteknik.

SLL Energi & Infrastruktur AB blev först i Sverige med att köpa och använda RT 100. Maskinen har gått för högtryck sedan i somras och den är uppbokad flera månader framåt.

Jonas Elofsson är VD på SLL. Han är klart positiv till maskinen som minimerar ingreppen i de boendes närmiljö:

– RT 100 innebär ett lyft när det gäller fiberanslutning i tätbebyggda områden. Med traditionell schaktning blir ingreppet på asfalterade ytor avsevärt större men nu kan närmiljön vara närapå oförändrad. Det uppskattas av kommunen, föreningen och inte minst de boende, säger Jonas Elofsson, VD på SLL.

Ensamrätt i Norden
Maskinen levererades av SAB Elteknik, som har ensamrätt i Norden att marknadsföra RT 100. Och det är en maskin som även sänker kostnaderna för fiberinstallation:

– RT 100 har också ekonomiska fördelar. Jag bedömer att maskinen halverar kostnaderna för asfaltsåterställning givet att befintlig vägbyggnation är i gott skick, säger Jonas Elofsson.

Kontakta mig för mer information!