Världens största kabelprojekt

SydVästlänken är ett kabelprojekt utöver det vanliga. SAB Elteknik levererade maskiner, utbildade i Push Pull-tekniken och övervakade kabelförläggningen.

SydVästlänken syftar till att förstärka växelströmnätet och öka driftsäkerheten i det svenska stamnätet. Länken går från Hallsberg i Närke till Hurva i Skåne och minskar Sveriges sårbarhet i elförsörjningen.

NCC har ansvarat för kabelförläggningen och anlitat SAB Elteknik som underleverantör. Vi har bidragit med sex TL 3022, 18 DF6 och – inte minst – utbildning i Push Pull-tekniken och övervakning av kabelförläggningen.

Det har inte varit vilket kabelprojekt som helst. Totalt handlar det om 760 km kabel som tillsammans väger 13 680 ton. Tre team har förlagt 1800 meter kabel/dag i världens största kabelprojekt.

Nu kan vi se tillbaka på ett lyckat projekt där medarbetare och maskiner gjort strålande insatser. Vår positiva bild förstärks av att NCC nu har fått klartecken till fler spännande kabelprojekt, bland annat sjökabeln till Litauen.

Kontakta mig för mer information!