Falkenberg Energi löser elnätsproblemen innan de uppkommer

Nu har Falkenberg Energi utfört kabeldiagnostik på en tredjedel av kommunens högspänningskablar. Resultaten används för att åtgärda kablar som är i riskzonen och för att planera framtidens elnät.

– Vi använder Baurs kabeldiagnostikinstrument Viola som utan tvekan varit en lönsam investering för oss. Tack vare kabeldiagnostiken får vi ett vetenskapligt underlag inför kommande investeringar i elnätet. Vi behöver inte ägna oss åt någon gissningslek eftersom vi ser svart på vitt vilka kablar som är i riskzonen och vilka som bör bytas. Detta sparar pengar, ger ett driftsäkrare elnät och är positivt ur miljösynvinkel, säger Anders Sjökvist, entreprenadchef på Falkenberg Energi.


Visar vägen för andra kommuner

Som kommunägt energibolag är Falkenberg Energi ganska ensamma om att satsa på kabeldiagnostik. De flesta kommuner i Sverige saknar motsvarande utrustning och så var det också länge för Falkenberg.


– Vi agerade när problem uppkom i elnätet vilket är ett vanligt tillvägagångssätt i många kommuner. Tack vare Viola och kabeldiagnostiken kan vi utföra tillståndsbaserat underhåll. Vi arbetar proaktivt och ser till så att problemen inte uppkommer. Det är en stor vinst både för oss och kommunens invånare, konstaterar Anders Sjökvist.


Vänder upp och ner på invanda sanningar

Ibland är resultaten från kabeldiagnostiken oväntade. Gamla kablar kan vara i avsevärt bättre skick än nya kablar och vissa specifika kabeltyper kan vara mer motståndskraftiga än vad man förväntat sig.


– Kablar som vi trott var felbehäftade har visat sig vara bra och kablar som vi trott var bra har visat sig vara felbehäftade. Nu kan vi ta faktabaserade beslut istället för att utgå från vad som är troligt och sannolikt, säger Anders Sjökvist.


Formatet och gränssnittet avgjorde till Violas fördel

Falkenberg Energi insåg nyttan av kabeldiagnostik men det var ingen självklarhet att de skulle köpa Viola. De undersökte flera alternativ och fastnade framför allt för två saker hos Viola, nämligen att instrumentet är portabelt och har ett användarvänligt gränssnitt.


– Gränssnittet är enklare att ta till sig än hos konkurrerande produkter och vi värdesätter också att Viola är portabel. Vi kan ha instrumentet stående i ett släp som vi flyttar mellan mätplatserna i Falkenberg, säger systemingenjören Mats Bengtsson, som är en av de som arbetar med Viola.


Support genom fjärrstyrning

Viola har utvecklats av österrikiska Baur som verkar på den svenska marknaden genom SAB Elteknik. Falkenberg Energi menar att supporten från SAB Elteknik och Baur har varit mycket bra.


– När vi har utmaningar och svårigheter i mätningar kan vi koppla upp oss online med antingen SAB Elteknik eller Baur. Genom att fjärrstyra vår utrustning kan de hjälpa oss vidare i kabeldiagnostiken. Vi upplever denna support som en stor trygghet, säger Anders Sjökvist.


Framtidens elnät

I skrivande stund har Falkenberg Energi utfört kabeldiagnostik på en tredjedel av kommunens högspänningskablar och målet är att alla högspänningskablar ska testas kontinuerligt. Viola sparar alla testdata och genererar rapporter till Falkenberg Energi.


– Vi analyserar datan från kabeldiagnostiken och använder resultaten när vi planerar framtidens elnät. Genom att få alla fakta på bordet kan vi ta kloka beslut och få ett driftsäkrare elnät. Vi minskar risken för plötsliga avbrott i elnätet som är kostsamma och innebär stora ingrepp i miljön, säger Mats Bengtsson, systemingenjör på Falkenberg Energi.


Produkterna som Falkenberg Energi använder:

VIOLA TD - VLF generator med integrerad TD (Tan∆) diagnostik

PD-TaD 62 - Filter för mätning av PD (Partiell delurladdning)


Se filmen där Falkenberg Energi berättar om kabeldiagnostik.Falkenberg Energi Viola

Vill du ha mer information eller en offert? Välkommen att kontakta oss!