Kabeldiagnostik i mellanspänningsnätet med Falkenberg Energi

Se vår nya film där Falkenberg Energi berättar om kabeldiagnostik.Kabeldiagnostik är ett mycket kraftfullt verktyg vid planering av kabelutbytesprojekt och investeringar i kabelnätet. Falkenberg Energi använder instrumentet Viola för att skapa sig en helhetsbild över kabelnätet och därefter planera sina investeringar baserat på fakta istället för gissningar.


Produkterna som Falkenberg Energi använder:

VIOLA TD - VLF generator med integrerad TD (Tan∆) diagnostik

PD-TaD 62 - Filter för mätning av PD (Partiell delurladdning)


Viola Falkenberg Energi