Förbättrad kvalitet på elnätet tack vare förebyggande underhåll

Elnätsägaren Tunturiverkko har hand om det nordligaste elnätet i Finland. Det rör sig om mer än 2000 km elnät som täcker över 7 % av Finlands territorium.

Tunturiverkko har lidit av elavbrott på grund av fel i olika komponenter. Det vanligaste felet är isolatorer på luftledning som spricker. För att möta denna problemställning installerades Safegrids system för att tidigt detektera svagheter i komponenter som en förebyggande åtgärd innan fel uppstår. 


Stora kostnadsbesparingar

Som ett första resultat lokaliserade Safegrids system tre stycken separata isolatorfel på endast en veckas tid. Platserna pekades ut med den värmekarta som systemet genererar genom avläsning av online partiell delurladdning. De spruckna isolatorerna hittades omedelbart vid inspektion av de utpekade platserna.


Byte av de spruckna isolatorerna på ett kontrollerat sätt innan de orsakar elavbrott har inneburit stora kostnadsbesparingar, närmare bestämt 40 000 € på en vecka för endast en linje. Systemets noggrannhet och snabbhet att hitta fel har varit oöverträffad.


Vad säger nätägaren?

Heija Länsman är Service Manager på Tunturiverkko. Här sammanfattar han vad Tunturiverkko vinner på att använda Safegrids övervakningssystem:


– Safegrid har hjälpt oss att lokalisera och förekomma fel i komponenter där vi inte själva på ett effektivt sätt har kunnat förebygga fel. Tack vare möjligheten med förebyggande underhåll har detta medfört stora kostnadsbesparingar för oss, säger Heija Länsman.


SAB Elteknik tillhandahåller Safegrids övervakningssystem

SAB Elteknik är Safegrids partner och distributör på den svenska marknaden. Här läser du mer om samarbetet och produkterna.


Safegrid projekt

Vill du veta mer om Safegrids produkter? Ring 0340-20 33 00 eller fyll i formuläret.